Rupture Disk ควรติดตั้งควบคู่กับ Safety Valve

Rupture Disk คือ แผ่นดิสก์ระบายแรงดันที่ถูกออกแบบให้แตกหรือเปิดออกที่ความดันที่กำหนด ในทางวิศวกรรมเรียกจุดที่ติดตั้ง Rupture Disk ว่า“weak spot” ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้อง ถัง ท่อ หรืออุปกรณ์ ในกระบวนการจากแรงดันที่อาจจะมากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

Safety Valve คือ วาล์วนิรภัย มีหน้าที่ลดแรงดันในระบบให้รวดเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงดันที่มากเกินไปให้ได้เร็วที่สุด

และหากนำ Rupture Disk มาใช้งานร่วมกับ Safety Valve แล้ว จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก เช่น ป้องกันการรั่วไหลของสารในระบบออกสู่บรรยากาศ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ Safety Valve ทนทานต่อสารกัดกร่อน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาของ Safety Valve นอกจากนี้ยังสามารถ Test Safety Valves ระหว่างใช้งานร่วมกับ Rupture Disk ได้อีกด้วย และอัลฟ่ากรุ๊ปจะขอสรุปข้อดีมาเป็นข้อๆดังนี้

ข้อดีของการติดตั้ง Rupture Disk ควบคู่กับ Safety Valve

1.ช่วยป้องกันการรั่วไหลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  • สาเหตุเพราะ ปกติแล้ว Safety Valve โดยส่วนใหญ่ จะมี plug และ seat แบบ metal-to-metal ซึ่งจะยังมีการรั่วไหลอยู่แต่อยู่ภายใต้มาตรฐาน leakage class และเมื่อค่า operating pressure เข้าใกล้ค่า set pressure แล้วนั้น Safety Valve จะเริ่มมีการรั่วไหลเล็กน้อย ซึ่งเรียกว่า “simmer” แต่เมื่อติดตั้ง Rupture Disk ทางฝั่ง inlet ของ Safety Valve จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าไม่มีการรั่วไหลได้อย่างแน่นอน รวรมถึงไม่มีโอกาสเกิดสภาวะ simmer อีกด้วย

2.ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม

  • โดยทั่วไปแล้ว Safety Valve ที่ใช้กับสารกัดกร่อนสูง จะทำให้ Safety Valve เกิดความเสียหายในที่สุด เมื่อใช้ Rupture Disk ร่วมกับ Safety Valve ตัว Rupture Disk จะช่วยป้องกันการกัดกร่อน และช่วยยืดอายุการใช้งานของ Safety Valve

3.ช่วยป้องกันการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และหลายประเทศมีข้อบังคับสำหรับการตรวจสอบการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายเหล่านี้ การเพิ่ม Rupture Disk ทำให้กระบวนการซีลมีความแน่นหนาและช่วยลดการปล่อยก๊าซอันตรายเหล่านี้

4.สามารถทดสอบแรงดันของ Safety Valve ที่หน้างานได้โดยไม่ต้องถอดวาล์วออก ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการ Test Safety Valve

5.ยืดอายุการใช้งานของ Safety Valve และลดต้นทุนของวัสดุ Safety Valve

  • Rupture Disk ทำหน้าที่ป้องกัน Safety Valve จากกระบวนที่มีการกัดกร่อน นอกจากนี้การเปลี่ยน Rupture Disk ที่แตก นั้นมีราคาถูกกว่าการเปลี่ยน Safety Valve ทั้งตัวหากเกิดการกัดกร่อนและไม่สามารถป้องกันการรั่วได้อีกต่อไป

รวมถึง Safety Valve ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนจำเป็นต้องทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน และเป็นวัสดุพิเศษที่มีราคาแพง เราสามารถประยุกต์ใช้ โดยการให้ Rupture Disk เป็นตัวสัมผัสกับสารเคมีแทน Safety Valve ซึ่งช่วยลดต้นทุน เนื่องจาก Safety Valve ที่ทำจากวัสดุพิเศษเพื่อทนการกัดกร่อนจะมีราคาแพงกว่า Rupture Disk ที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันมาก

ตัวอย่างการติดตั้ง Rupture Disk เพื่อทำงานควบคู่กับ Safety Valve