Safety Valve Set Pressure

ทำไม ARI Full Life Safety Valve (SAFE) / (SAFE-TC)หรือ Standard Safety Valve (SAFE-P) ถึงตั้งค่า set-pressure ใกล้เคียงกันกับแรงดันที่ใช้งานไม่ได้

เนื่องจาก safety valve มีหน้าที่เพื่อลดแรงดันในระบบให้รวดเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงดันที่มากเกินไปให้ได้เร็วที่สุด

การออกแบบหน้าวาล์ว

โดยตอนปิดแรงที่สู้กับแรงสปริงจะมีแรงที่กระทำตาม พื้นที่ สีแดง แต่เมื่อมีการเปิด แรงกระทำจะเพิ่มขึ้นตาม พื้นที่ สีแดง และ สีส้ม รวมกัน ส่งผลให้ แรงดันที่ต้องใช้ในการเริ่มเปิด (set pressure) จะมากกว่าแรงดันที่ทำให้วาล์วปิดสนิท (reseating pressure)

ยกตัวอย่างในระบบของเรา โดยอ้างอิงการเปิดและปิดจากกราฟด้านล่าง

 

สำหรับ Full lift safety valve ถ้าเราตั้ง set pressure ที่ 10 barg, หน้าวาล์วจะเริ่มเปิดที่ 10 barg (0%) และจะเปิดต่อไปจนหน้าวาล์วยก 100% ที่ แรงดัน 10.5 barg (+5%) เมื่อระบายแรงดันในระบบจนหมดแล้ว หน้าวาล์วจะตกลงมา และปิดสนิทที่ตำแหน่งแรงดัน 9 barg (-10%)

ซึ่งทางบริษัท Alpha Group จะแนะนำให้ตั้งค่า set pressure สูงกว่าแรงดัน ที่ใช้งาน 15-20% เพื่อหลีกเลี่ยง reseating pressure (โดยทางลูกค้า ต้องตรวจเช็คกับค่าทนแรงดันสูงสุด หรือค่า MAWP ด้วย) Set pressure ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ MAWP เสมอ

Safety Valve Set Pressure

ตัวอย่างการติดตั้ง

หากเป็น safety valve ที่ใช้งานกับไอน้ำ อย่าลืมติดตั้ง ท่อระบายน้ำออกแบบในรูป และห้ามติดตั้ง isolation valve ก่อน safety valve ด้วย