วาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหล ( Single Direction Valve ) เป็นวาล์วที่ใช้สำหรับให้ของไหล ไหลไปในทิศทางเดียวและกันของไหลไม่ให้ไหลย้อนกลับ หรือที่เราเรียกว่า Check valve นั่นเอง

Check Valve

Swing Check Valve

รูปแบบการไหลเป็นแนวตรงไม่มีการเปลี่ยนทิศทางการไหล ที่ตัววาล์วจะมีลูกศรชี้ทิศทางการไหล(ขาเข้า-ขาออก) ตัวลิ้นจะเป็นลักษณะแผ่นจาน ลิ้นจะกระดกขึ้นเมื่อมีของไหลไหลเข้ามา และจะทำการปิด เมื่อของไหลหยุดไหลและมีการไหลย้อนกลับ

ข้อดี

 • มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนดูแลรักษาง่าย
 • ใช้ได้กับของเหลวและก๊าซ
 • ความดันลดต่ำ
Check Valve

Lift Check Valve

รูปร่างและรุปแบบการไหลเป็นแนว Globe valve ตรงที่มีการเปลี่ยนทิศทางการไหล ที่ตัววาล์วจะมีลูกศรชี้ทิศทางการไหล(ขาเข้า-ขาออก) การเปิดปิดจะเป็นแบบขึ้นลง

ข้อดี

 • ไม่มีหมุดแบบ Swing Check Vale จึงไม่มีโอกาสเสียหายที่หมุดได้
 • การเปิดแบบนุ่มนวลแต่การปิด จะปิดอย่างรวดเร็ว
 • สามารถติดตั้งแนวดิ่งได้ ในกรณีที่ไหลขึ้นข้างบน

Silent Check Valve

นอกจากที่จะใช้น้ำหนักของลิ้นอย่างเดียวยังใช้แรงดันจากสปริงช่วยด้วย จุดประสงค์ในการใช้งานเพื่อป้องกันการกระแทกของของเหลว ( Water Hammer )

ข้อดี

 • ลดการกระแทกของลิ้นวาล์วได้
 • ติดตั้งได้ทุกทิศ
 • ไม่ก่อให้เกิด water hammer
 • เสียงเงียบ
Check Valve

Butterfly Check Valve (Duo plate check valve)

สามารถใช้งานที่ low flow ได้ ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง flow ไหลได้ทั้งล่างขึ้นบนและบนลงล่าง มีเสียงดังเวลาเปิด

ข้อดี

 • สามารถใช้งานที่ low flow ได้
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง และ flow ไหลได้ทั้งล่างขึ้นบน และบนลงล่าง
 • มี seal หลายแบบ เช่น Buna-N, Neoprene, Viton
Check Valve

Ball Check Valve

ลูกบอลจะหมุนไปกับทิศทางการไหลของของไหล ทำให้ลูกบอลสึกเท่ากัน ลูกบอลที่ใช้ทำจากยางหรือโลหะก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะ การทำงานจะมีร่องรับการเคลื่อนที่ของลูกบอล เหมาะกับงานน้ำเสีย

ข้อดี

 • การเปิดปิด ตัวลูกบอลจะหมุนไปกับทิศทางการไหลของไหล การเปิดปิดจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ทำให้ลูกบอลสึกเท่ากัน
 • เหมาะกับระบบที่มีการไหลกลับไปกลับมา
 • เหมาะกับน้ำเสีย

Wafer Check Valve

รูปแบบการไหลจะไปในทิศทางเดียวกับท่อ  สามารถติดตั้งได้ทุกทิศทาง  อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกอีกด้วย

ข้อดี

 • ตัวเรือนบาง ติดตั้งง่าย ใช้หน้าแปลนประกบสองด้าน
 • ติดตั้งได้ทุกทิศทาง
 • ปิดสนิทด้วยแรงกดสปริงและแรงดันย้อนกลับ

Diaphragm check valve

รุปแบบการไหลเป็นแนว ตรง โดยการเปิดปิดจะใช้ Diaphragm แทนหน้าวาล์วใช้แรงดันขาออกเป็นแรงดันในการปิดวาล์ว