ARMSTRONG-LYNNWOOD INC USA. ได้ออกแบบและพัฒนา STEAMIX® 203 อุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำร้อนโดยการผสม ไอน้ำกับน้ำเย็น(อุณหภูมิปกติ) เพื่อใช้ในการชำระล้างพื้น ผนังเครื่องมือ ชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมโดยคำนึง ถึงประสิทธิภาพการใช้งาน และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ทั้งนี้อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ต้องการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่ อุณหภูมิปกติจนใก้ลจุดเดือดโดยการหมุนก้านควบคุมอุณหภูมิทวนเข็มนาฬิกา

การชำระล้างด้วยน้ำร้อน เป็นการชำระล้างที่สะอาดและรวดเร็ว แต่ถ้าอุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมาะสม ไม่เพียงแต่ทำ ให้เสียเวลาในการปรับตั้งอุณหภูมิให้ได้ตามต้องการแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายจากอุณหภูมิที่สูงเกิน ARMSTRONG- LYNNWOOD INC USA. เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปลอดภัยจึงได้ออกแบบและพัฒนา STEAMIX® 203 ขึ้นมา

  • ใช้ก้านควบคุมเพียงก้านเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการปรับตั้งอุณหภูมิจากต่ำสุด(อุณหภูมิน้ำเย็น) จนสูงสุด
  • สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ตามต้องการตลอดเวลา หรือจะปรับตั้งไว้ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งก็ได้
  • จะทำงานไม่ได้ถ้าปราศจากระบบน้ำเย็น จึงเป็นความปลอดภัยอย่างยิ่ง
  • และทุกๆส่วนที่เคลื่อนที่ของ STEAMIX® 203 มีการขยับตลอดเวลาที่มีการใช้งาน จึงไม่มีปัญหาการยึดติดของชิ้นส่วน ภายใน หรือการเกาะติดของเศษผงหรือตะกรันแม้จะใช้น้ำที่มีสารละลายเกลือแร่สูง