Submersible Pump คือปั๊มอะไร

Submersible Pump  หรือคนส่วนใหญ่มักรู้จักในชื่อ ปั๊มจุ่มและปั๊มแช่เนื่องจากปั๊มประเภทนี้สามารถรองรับการทำงานในน้ำได้นั่นเอง ซึ่ง Submersible Pump นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของปั๊มหอยโข่งเพราะมีการออกแบบโดยใช้หลักการของแรงเหวี่ยงหนีศุนย์กลางเหมือนกัน  แต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันกับปั๊มหอยโข่งแช่นกัน สรุปโดยสังเขป 4 จุดดังนี้ :

1.ตำแหน่งการใช้งาน : ปั๊มหอยโข่งต้องติดตั้งใช้งานบนบกเท่านั้น ในทางกลับกันปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ก็สามารถใช้งานได้เฉพาะในน้ำเท่านั้น ซึ่งตรงจุดนี้ต้องเลือกกันอย่างระมัดระวังนะครับเพราะปั๊มแต่ละประเภทก็มีข้อเสียแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน

2.การซ่อมบำรุง : สำหรับเรื่องความเสียหาย, ความถี่ในการซ่อมบำรุงของ Submersible Pump นั้นค่อนข้างมีโอกาสที่จะเกิดขึนได้น้อยกว่าปั๊มหอยโข่งนะครับ เพราะวัสดุตัว Submersible Pump ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยต่อการรั่วซึมของน้ำเข้าไปในตัวปั๊มอยู่แล้ว กลับกันกับปั๊มหอยโข่งทั่วไปที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าทำให้เกิดความเสียหายได้บ่อยกว่า Submersible Pump นั่นเอง

3.ประสิทธิภาพ : ถ้าพูดกันถึงเรื่องประสิทธิภาพโดยรวมของปั๊มทั้งสองประเภทนี้ แน่นอนว่าปั๊มหอยโข่งสามารถทำคะแนนได้มากกว่าแน่นอน เพราะสามารถออกแบบให้ใหญ่กว่า และแรงกว่าได้ ในทางกลับกัน Submersible Pump ค่อนข้างมีข้อจำกัดที่หลากหลายทั้งในด้านการออกแบบ หรือวัสดุที่ใช้ก็ตามจึงทำให้เกิดข้อจำกัดทางด้านประสิทธิภาพนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัว Submersible Pump เองก็มีข้อดีในเรื่องของทางดูดที่ใช้พลังงานน้อยกว่าจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้ปั๊มประเภทนี้เลยก็ว่าได้

4.ปัญหาเรื่องความร้อน : ปัญหาของการ Over-heating ในตัวปั๊มของ Submersible Pump ค่อนข้างที่จะเกิดง่ายกว่าถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นเนื่องด้วยการออกแบบที่ค่อนข้างมิดชิดนั่นเอง ส่วนตัวปั๊มหอยโข่งจะมีการระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลาทั้งส่วนของพัดลมมอเตอร์เอง และสิ่งแวดล้อมต่างๆจึงทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายลดลงไปด้วย

โดยสรุปแล้วปั๊มทั้งสองประเภทนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียคร่าวๆที่แตกต่างกันไปจึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกมาใช้งานนะครับ

ประเภทของ Submersible Pump

จากที่เราได้รู้จักกับ Submersible Pump กันแล้วเห็นได้ว่าปั๊มประเภทนี้สามารถติดตั้งอยู่ในน้ำได้ จึงมีการออกแบบที่ค่อนข้างรัดกุมเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้ามาในตัวปั๊ม อย่างไรก็ตามหน้าที่หลักของปั๊มคือการสูบน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและแตกต่างกันเพียงประเภทของของเหลวที่สูบเข้ามาทำให้ปั๊มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Submersible Pump เองก็เป็นหนึ่งในประเภทเหล่านี้นี่เองโดยคร่าวๆจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

Submersible Pump

1. Submersible Sewage Pump
เป็น Submersible Pump ที่ใช้ในการสูบน้ำเสียจากแหล่งต่างๆจากระบบน้ำเสีย โดยส่วนมากจะถูกเก็บสะสมไว้ที่บ่อพักน้ำเสียก่อนด้วยการไหลโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงจากนั้นจึงใช้ปั๊มสูบน้ำส่งไปยังส่วนระบบบำบัดน้ำเสียอีกที
นอกจากนั้น Submersible Sewage Pump ยังสามารถแบ่งประเภทลึกลงไปอีกได้แก่ Dry-pit และ Grinder Pump ซึ่งเป็นการแบ่งตามการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงลงไปนั่นเอง โดย Dry-pit เป็นประเภทที่สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องอยู่ในน้ำ ส่วน Grinder Pump มีการออกแบบให้มีความใกล้เคียงกับ Positive Displacement Pump หรือรองรับขนาดของแข็งได้ใหญ่กว่า Sewage Pump โดยทั่วๆไปได้นั่นเอง

Submersible pump

2. Submersible Sump Pump
มีลักษณะและการทำงานคล้ายกับ Submersible Sewage Pump แต่จะมีขนาดให้เลือกค่อนข้างน้อยกว่าเพราะ Submersible Sump Pump ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในครัวเรือนดังนั้นจึงมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในบ่อพักน้ำขนาดเล็กตามบ้านพักอาศัย หรือใช้เพื่อการเกษตรก็ได้เช่นกัน