Centrifugal pump

“น้ำ” เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อคนเราเป็นอย่างมาก ทั้งการใช้เพื่อดำรงชีพ หรือใช้เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ซึ่งในสมัยก่อนคริสตกาลเราต้องใช้แรงงานคนอย่างมหาศาลในการขนย้ายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นตามแม่น้ำหรือบ่อน้ำก็ตาม ปั๊มน้ำจึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายน้ำในเวลาต่อมา

ปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal Pump) หรือปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เป็นเครื่องจักรที่ถูกคิดค้นมานานนับศตวรรษ อีกทั้งยังถือเป็นหัวใจหลักในการเคลื่อนย้ายน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวัน ตามตึกอาคาร และโรงงาน โดยการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่งนี้เกิดจากการหมุนของใบพัดทำให้เกิดแรงเหวี่ยง (Centrifugal Force) ไปผลักดันของเหลวให้ไหลไปรอบๆตามแนวเส้นรอบวงของตัวเรือนปั๊มน้ำ ซึ่งแรงเหวี่ยงนี้ทำให้จุดศูนย์กลางของใบพัดเกิดสภาวะสูญญากาศและทำให้บริเวณครีบของใบพัดมีค่าความดัน (Pressure) มากขึ้น จึงทำให้น้ำได้รับพลังงานและเกิดการเคลื่อนที่ ตามรูปภาพด้านบนครับ และนี่เป็นเพียงหลักการคร่าวๆเท่านั้นของปั๊มหอยโข่ง หรือ Centrifugal Pump