Holder คืออะไร

Holder เป็นอีกอุปกรณ์สำหรับติดตั้งควบคู่กับ Rupture Disk จะช่วยทำให้ติดตั้งเข้ากับหน้าแปลนได้อย่างพอดี Rupture Disk จึงไม่เกิดการเคลื่อนที่

ทำไมต้องใช้ Holder
เมื่อติดตั้ง Holder ควบคู่กับ Rupture Disk จะช่วยให้สามารถติดตั้งเข้ากับหน้าแปลนได้อย่างพอดี Rupture Disk จะไม่เกิดการเคลื่อนที่ค่า Burst Pressure จึงคงที่อยู่เสมอ อีกทั้งยังช่วยป้องกันการติดตั้ง Rupture Disk ที่ผิดทิศทาง

Holder ของ ZOOK ถูกออกแบบมาให้สามารถประกอบกับแผ่นดิสก์ได้อย่างพอดี และสามารถนำอุปกรณ์ไปติดตั้งเข้ากับระบบท่อได้โดยที่ไม่มีปัญหา โดยที่ Holder ของ ZOOK นั้นมาพร้อมกับ การออกแบบ Machined inlet bite ของ Holder ซึ่งช่วยให้ไม่มีการรั่วของแก๊สและช่วยทำให้แผ่นดิสก์ไม่มีการเคลื่อนที่ ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าค่า Burst pressure จะคงที่อยู่เสมอ แผ่นดิสก์จะใส่เข้ากันได้พอดีกับเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ของ Holder ทำให้ส่วนประกอบทั้งสามประกอบกันได้พอดี และช่วยให้การไหลเรียบราบไม่ติดขัดรวมถึงมีขอบหรือ Offset Shoulder เพื่อประคองแผ่นดิสก์ทุกทิศทุกทาง

โดยเราสามารถประกอบ holder ได้อย่างง่าย เพียงใช้แค่ประแจหกเหลี่ยม และไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษอื่นๆเพื่มเติม

ตัวอย่างการติดตั้ง Rupture Disk เพื่อทำงานควบคู่กับ Holder

Holders ติดตั้งกับ Rupture disk

อัลฟ่ากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของ ZOOK ผู้ผลิต Rupture disk แผ่นดิสก์ระบายแรงดันที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการป้องกันแรงดันส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ จากประเทศ USA