วาล์วที่มีลักษณะการใช้งานแบบเปิดปิด On-Off Valve เหมาะสำหรับการทำงานประเภทเปิด-ปิดของของไหล เวลาที่ท่านหมุนเปิด ของไหลจะสามารถผ่านได้ และในเวลาหมุนปิด ของไหลจะไม่สามารถผ่านได้ อัลฟ่ากรุ๊ปได้มีตัวอย่างวาล์วประเภทนี้มาแนะนำกัน

Ball Valve

พัฒนามาจาก Plug Vale โดยปรับปรุงจากลิ้นวาล์ว ที่เป็นทรงกระบอกมาเป็นลูกบอล สามารถใช้งานได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกบอล เช่น การทำงานแบบเปิด-ปิด การควบคุมปริมาณการไหล การควบคุมแรงดันและยังสามารถใช้ตัวเปิดปิดได้หลายประเภท

ข้อดี
– เมื่อวาล์วเปิดสุดช่องทางการไหลมีขนาดเท่าท่อ ความดันลด(pressure Drop) ผ่านวาล์วต่ำมาก
– มีส่วนประกอบน้อยชิ้น ง่ายต่อการบำรุงรักษา
– การปิดเปิดหมุนเพียง 90’ ทำให้ปิดเปิดได้ไว
– การเปิดเป็นแบบหมุนทำให้ของแข็งไม่มีโอกาสไปสะสมที่กระเปาะ

Gate Valve

ลักษณะและทิศทางการไหลของวาล์วประเภทนี้การเปิด-ปิด ลิ้นจะขึ้นลงตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของ ของไหล
ข้อดี
– พื้นที่การติดตั้งน้อยเมื่อเทียบกับ วาล์วประเภทอื่นที่มีขนาดเดียวกัน
– เมื่อวาล์วเปิดสุด ช่องทางการไหลมีขนาดเท่าท่อ ความดันลด( Pressure Drop ) ผ่านวาล์วต่ำมาก

Knife Gate Valve

ข้อดี
– พื้นที่การติดตั้งน้อยเมื่อเทียบกับวาล์วประเภทอื่นที่มีขนาดเดียวกัน
– เมื่อวาล์วเปิดสุด ช่องทางการไหลมีขนาดเท่าท่อ ความดันลด( pressure Drop ) ผ่านวาล์วต่ำมาก
– เหมาะกับ media จำพวก เยื่อ, สารที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, สารที่เป็นผง, มีของแข็งเป็นสารแขวนลอย